*Deelname expositie Beelden in Leiden. ‘In 2016 staat de tentoonstelling op de Hooglandse Kerkgracht in het teken van Life Science. Met dit thema wordt een link gelegd met Leiden Bio Science Park. De Stichting Beelden in Leiden komt daarmee enerzijds tegemoet aan de wens van het park om meer zichtbaar te zijn voor het publiek en anderzijds aan de wens van zichzelf om aan te sluiten bij de stad Leiden in al haar diversiteit, niet alleen op het gebied van kunst en cultuur, maar vooral ook daarbuiten. 

In ideologische zin raken het Bio Science Park en Beelden in Leiden elkaar in hun streven om talent, elk op zijn eigen specifieke vakgebied, te ontdekken, te ondersteunen en te faciliteren en verder te helpen ontwikkelen. Bij beide partijen bestaat de overtuiging dat creativiteit en techniek geen tegenstelling vormen, zoals wel eens wordt gedacht, maar elkaar juist aanvullen en versterken. 

De kunstenaars worden door de bedrijven op het Bio Science Park uitgenodigd om kennis te maken met hun activiteiten en visie, die vervolgens ter inspiratie dienen voor het maken van een kunstwerk op de Hooglandse Kerkgracht. De kunstenaars krijgen zodoende de mogelijkheid om contact te leggen met het bedrijfsleven, alsook om met hun werk te reflecteren op het brede onderwerp van de Life Science, waarbij het behoud van hun artistieke identiteit en integriteit uiteraard een voorwaarde is.’

Ik mag mij  laten inspireren door museum Corpus – reis door de mens. Hieronder een stukje film over onze eerste ontmoeting.

Het eindresultaat was van 19 mei t/m 7 augustus te zien in Leiden op de Hooglandse Kerkgracht.

*Proef de Kunst 2016. Op uitnodiging van de organisatie deelname aan de driedaagse kunstroute tijdens Proef de Kunst in Terherne.

*Hidden Faces, Kunstcentrum K38. Op uitnodiging van Peter Dijk deelname aan de groepsexpositie ‘Hidden Faces’. Mijn videowerk ‘Dûns van de wyn’ was tijdens deze expositie te zien.

Klasiena Soepboer maakt met haar werk de verscholen natuur voelbaar en zichtbaar. Verzamelen, magisch denken, het sublieme, rituelen, tradities en de relatie die je daardoor hebt met de natuur zijn elementen die zij onderzoekt en verbeeldt. In dit videowerk eist in eerste instantie de menselijke gedaante de aandacht op. Bij langer kijken is de persoon slechts in dienst van de wind en geeft de wind daarmee vorm.

Dûns fan de Wyn from Klasiena Soepboer on Vimeo.