Klasiena Soepboer (1989) studeerde van 2008 tot 2012 aan de Academie Minerva in Groningen. Na het winnen van het Coba de Groot Stipendium met haar afstudeertentoonstelling zette ze haar opleiding voort aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, waarvan ze in 2015 afstudeerde. Solotentoonstellingen waren te zien in Museum Martena in Franeker (2013) en de Kruitmagazijnen in Gorinchem (2015). Verder nam ze o.a. deel aan groepstentoonstellingen als ‘Jong in Groningen’ in Galerie Noord in Groningen (2013), ‘Zeker 10’ in Galerie BAS10 in Sneek (2014) , ’Open Stal’ in Oldeberkoop (2015) en Beelden in Leiden (2016) . In het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag is van 2015 tot 2019 haar installatie ‘Ivichheid graach’ (‘Eeuwigheid graag’) te zien. Soepboer woont en werkt in Bolsward.


 
 Foto: Tryntsje Nauta