Thuis is een veilige plek waar geen regels of rollen zijn opgelegd. Een plek waar we, naast de natuur, het dichtst bij ons oorspronkelijke zelf komen. De sculptuur ‘Homebound’ lijkt gevormd door componenten uit een ritueel. Het lijkt te bestaan in een intermediaire wereld – in een staat van onzekerheid. Ze is in rust, klaar voor menselijk ingrijpen.